Indenfor asfalt og arbejde til asfaltarbejde sker der hele tiden udvikling. Der skal være fokus på bæredygtighed samt innovation og udvikling der gør det nemmere og bedre at arbejde med produkter der omhandler asfalt. Skal du have lagt asfalt, hvad enten der er tale om vedligeholdelse, reparationer eller nyanlæg, så er der først og fremmest brug for den rette rådgivning, til at komme i mål med en løsning der er holdbar, bæredygtig og funktionel ud fra de kriterier der stilles.

Det kan eksempelvis være, at der skal være fokus på støjreducerende asfalt, drænasfalt eller måske endda en løsning der giver energiproducerende veje. Hvad end du søger indenfor anlæg og asfaltarbejde, så kan du finde mere på colas.dk. Klik her og find vejen til meget mere end asfalt. 

Vejene kan producere din energi 

Energiudviklingen er i høj vækst og der ledes hele tiden efter nye bæredygtige løsninger der kan være med til at nedbringe vores forbrug af CO2 producerende stoffer. Det gælder også når det kommer til vejanlæg. Udviklingen betyder, at der i dag kan skabes løsninger med veje der kan producere energi i form af solceller. Det er ikke længere kun muligt at opstille solceller på tage, facader eller store marker med solcelleanlæg, det kan også installeres på vejen, cykelstien eller eksempelvis parkeringspladser. Har du et ønske om at producere energi på en ny og innovativ pladsbesparende måde, så er det en mulighed med WattWay

Klimatilpasning kan også lave i byerne 

Når vi kigger på klimaet og de forandringer der menes at være undervejs, så er det nødvendigt at have et blik på, hvordan eksempelvis byerne klimasikret i forhold til blandt andet skybrud. Det er især i byområderne at der er en stor efterspørgsel på muligheder til at aflede store mængder vand som kan komme fra store regnmængder. Der er nemlig ingen tegn på, at der med tiden kommer mindre nedbør og vi ser gang på gang, at kloaksystemerne i byerne ikke kan følge med de store vandmængder.

En mulighed som Colas har været med til at udvikle er opstuvning af vandet og en langsom afledning, så ikke der sker en oversvømmelse af blandt andet kældre og at kloaksystemerne ikke overbelastet under regnvejret. Det er en løsning der er forholdsvis enkel at etablere i byvejenes konstruktioner og er et attraktivt supplement til det eksisterende kloaksystem.